Pomoc

Jak zacząć korzystać z telemetrii?

Krok 1 - rejestracja konta użytkownika.

Krok 2 - uruchomienie zewnętrznego systemu wymiany danych, który będzie przekazywał dane do telemetrii.

(Na przykładzie aplikacji PcsSiteONE do monitorowania stanów zbiorników)

Pobranie, instalacja i uruchomienie aplikacji PcsSiteONE:

Krok 3 - podłączenie zewnętrznego systemu wymiany danych do telemetrii.

(Na przykładzie aplikacji PcsSiteONE do monitorowania stanów zbiorników)

  1. Zaloguj się do telemetrii na naszej stronie Logowanie.
  2. Po zalogowaniu się, dodaj system pomiarowy PcsSiteONE. W tym celu z menu wybierz Ustawienia - Stacje a następnie Dodaj stację i wybierz rodzaj aplikacji wymiany danych PcsSiteONE.
  3. Wprowadź login i hasło odczytany z aplikacji PcsSiteONE. Zobacz Jak w programie PcsSiteONE odczytać login i hasło do podłączenia systemu pomiarowego do telemetrii?

Zamawianie usług dodatkowych

Po zalogowaniu się, należy wejść na stronę Usługi - Zamówienia. Wybieramy Nowe zamówienie. Po wyborze usług i opcji kliknij Złóż zamówienie.

Nowe zamówienie jest widoczne na stronie z listą zamówień: Usługi - Zamówienia. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty. W przypadku zamówień bezpłatnych usług, zamówienia są realizowane w ciągu 24 godzin.

© PCS - Systemy zarządzania, samoobsługowe, sprzedażowe, terminale płatnicze, tankomaty