Informacje

Informacje ogólne

PCS Telemetria to nowoczesna platforma umożliwiająca zdalne monitorowanie, zarządzanie, kontrolowanie, rozliczanie stacji paliw oraz innych obiektów magazynujących paliwa i inne produkty. Platforma umożliwia współpracę z większością systemów pomiarowych. Została opracowana w taki sposób, aby do minimum ograniczyć inwestycje związane z uruchomieniem i użytkowaniem tej usługi a także maksymalnie uprościć całą instalację i użytkowanie. Zakres licencji można poszerzyć o dodatkowe funkcje.

Struktura

Cała platforma składa się z dwóch części:

Współpraca z systemami pomiarowymi

Po stronie klienta platforma wykorzystuje aplikację PcsSiteOne lub SiteOne. Umożliwia to podłączenie większości systemów pomiarowych produktu w zbiornikach, w różnych protokołach komunikacyjnych.

Dostępne są protokoły:

Możliwa jest również implementacja innych protokołów.

Dostępne interfejsy:

Bezpieczeństwo

Aplikacje klienckie przesyłają dane z systemu pomiarowego do centralnego serwera internetowego w postaci zakodowanej. Dostęp do danych posiada użytkownik znający indywidualny Login i Hasło. Od strony interfejsu użytkownika – strony WWW, wszelkie dane są dostępne poprzez szyfrowane połączenie SSL, z certyfikatem bezpieczeństwa.

Porty sieciowe do wymiany danych

Połączenia obsługiwane są na hoście data.telemetry24.com

© PCS - Systemy zarządzania, samoobsługowe, sprzedażowe, terminale płatnicze, tankomaty