Pierwsze uruchomienie

Jeśli jeszcze nie instalowałeś na komputerze programu PcsSiteONE, zobacz Przewodnik instalacji.

Prawidłowo zainstalowany program powienien być widoczny w menu Start. Aby rozpocząć pracę z programem kliknij w ikonę PcsSiteONE.

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji na ekranie pojawi się kreator konfiguracji podstawowej, który krok po kroku poprowadzi użytkownika przez proces konfiguracji niezbędnej do prawidłowego działania programu. Kliknij OK.

Wybierz preferowany język i kliknij OK.

Kliknij Dalej.

Wybierz typ licencji.

Kliknij Dalej.

Wybierz nr systemu (nr swojej stacji dowolnie wybrany) i wprowadź opis. Jeśli masz kilka stacji w różnych lokalizacjach, zadbaj o to by każda stacja miała inny numer i opis - wtedy łatwiej ją zidentyfikujesz na stronie www, gdzie będziesz miał dostęp do danych wszystkich stacji. Na formularzu widzisz również login i hasło do programu PcsSiteONE: pcs pcs.

Kliknij Dalej.

Jeśli wybrałeś licencję DEMO, nie będziesz mógł zmienić ustawień na karcie konfiguracji protokołu komunikacji. Protokół komunikacji określony jest przez producenta systemu pomiarowego jaki funkcjonuje na stacji. W wersji DEMO nie jest wymagane określenie protokołu komunikacji ponieważ korzystasz z symulatora systemu pomiarowego.

Kliknij Dalej.

Parametry komunikacji - należy podać w jaki sposób system pomiarowy został podłączony do komputera. Nie dotyczy wersji DEMO.

Kliknij Dalej.

Wprowadź nazwy i skróty produktów, jakie znajdują się w zbiornikach. Możesz również ustalić kolor produktu, który będzie użyty przy wizualizacji zbiornika.

Kliknij Dalej.

Aktywuj i opisz zbiorniki, przypisz produkt do zbiornika. Kliknij Dalej.

Proces wprowadzania podstawowej konfiguracji został zakończony. Kliknij ZAKOŃCZ. Zapraszamy do przeczytania rozdziału Jak w programie PcsSiteONE odczytać login i hasło do podłączenia systemu pomiarowego do telemetrii?

© PCS - Systemy zarządzania, samoobsługowe, sprzedażowe, terminale płatnicze, tankomaty