Przewodnik instalacji programu PcsSiteONE/SiteONE

Instalację PcsSiteONE powinien wykonać użytkownik, który ma pełne uprawnienia do zarządzania komputerem - Administrator (lub użytkownik, który posiada uprawnienia administratora). Instalator programu PcsSiteONE rozpowszechniany jest w formie skompresowanych plików w archiwum ZIP i dostępny jest na stronie Do pobrania.

W zależności od posiadanych umiejętności - przeczytaj kolejne rozdziały lub przejdź od razu do ostatniego punktu:

Pobranie instalatora

Przejdź na stronę Do pobrania. Kliknij w link odpowiedniej wersji programu. Gdy pojawi się okno pobierania pliku wybierz opcję Zapisz.

Gdy pojawi się okno wyboru miejsca docelowego zapisywania wybierz Pulpit (lub inne miejsce, które preferujesz i znasz jego lokalizację). Następnie kliknij Zapisz.

Rozpocznie się pobieranie pliku instalacyjnego. W zależności od wielkości pliku i przepustowości łącza jakim dysponujesz, pobieranie pliku może potrwać od kilku do kilkudziesięciu minut.

Gdy pobieranie zostanie zakończone kliknij Otwórz - plik archiwum ZIP z instalatorem programu zostanie otwarty i zobaczysz pliki instalatora.

Wyodrębnianie plików z archiwum ZIP

Rozpoczęcie procesu instalacji wymaga uruchomienia pliku setup (setup.exe) . Kliknij dwukrotnie na pliku setup. Pojawi się okno z informacją o konieczności wyodrębnienia plików z archiwum ZIP - kliknij Wyodrębnij wszystkie.

Instalowanie programu

Instalacja (w języku angielskim) rozpocznie się od okna powitalnego. Kliknij OK.

W kolejnym kroku możesz zmienić docelowe miejsce na dysku, w którym zainstaluje się program - zalecamy zostawić domyślny katalog. Instalacja rozpocznie się po kliknięciu w kwadratowy przycisk z ikoną komputera .

Procedura instalacji w toku - poczekaj do końca procesu instalacji.

W zależności od konfiguracji komputera, w trakcie instalacji mogą pojawić się błędy.

Gdy pojawi się poniższy komunikat kliknij OK.

Gdy pojawi się poniższy komunikat kliknij Ignoruj.

Instalacja zakończyła się pomyślnie.

Po zainstalowaniu programu jego ikona powinna być widoczna w menu start. Zapraszamy do przeczytania rozdziału Pierwsze uruchomienie.

© PCS - Systemy zarządzania, samoobsługowe, sprzedażowe, terminale płatnicze, tankomaty